Публикуваме пълният текст без редакторска намеса:

"Известно Ви е, че във връзка с усложнената епидемична обстановка, в МБАЛ ”Д-р Киро Попов” гр.Карлово бяха разкрити Ковид кабинет и Ковид отделение, които се обслужват от персонала на болницата. Известно Ви е, че кадровият ресурс от лекари, медицински специалисти и санитари в болницата по принцип е на прага на минимума. В момента oт всяко отделение се командироват лекари, мед.сестри и санитари.Това респективно води до намаляване на персонала в другите отделения, което затруднява изключително работата в тях. Във всички работещи отделения / Вътрешно, Неврологично и Детско отделение/ също има болни с Ковид-инфекция, което на практика означава, че цялата болница работи с изключително натоварване на персонала при спазване на правила за работа в епидемична обстановка.

На този фон натоварването на Ковид- кабинета в МБАЛ- Карлово е постоянно 24 часа/7 дни в седмицата. В момента в Ковид отделение има командировани по двама лекари. Лекарите, работещи в Ковид отделението имат задължение, сутрин да минат визитация на над 47 болни, голяма част от които са в много тежко състояние и изискват преглед и оценка на терапевтичното поведение, изписване на лекарства, преценка кои болни ще бъдат изписани. Не съществува физическа възможност един лекар САМ да минава визитация в Ковид отделението, а 2-я лекар да работи в Ковид приемен кабинет .

В повечето случаи визитацията завършва в обедните или ранните следобедни часове, тъй-като постоянно в Ковид отделението има лежащи 45-47 до 49 болни в момента, след което започва изписване на болни. Не сме сигурни дали разбирате какво означава да се мине визитация на 47 болни в тежко състояние!!! През това време пред Ковид кабинета се образува опашка от чакащи за преглед – това са пациенти докарани от Спешна помощ, пациенти -насочени от личен лекар и самонасочили се. Това води до ескалация на напрежението пред Ковид – кабинета, много пъти и до конфликтни ситуации. Не сме сигурни дали разбирате, че лекарският и останалият медицински персонал / сестри и санитари/ в болницата работи на предела на силите си, като една част от тях са болни от Ковид -19 инфекция.

Предвид на гореизложеното, лекарската колегия на МБАЛ-Карлово предлага: Съгласно заповед N РД-39-287 / 17.11.2020 на Областния Управител, пациенти в тежко съсътояние / с дихателна недостатъчност и необходимост от дихателна реанимация/ не трябва да се насочват към МБАЛ-Карлово. Такива пациенти е необходимо да бъдат транспортирани по спешност в УМБАЛ”Св.Георги” за реанимация. В случая, не е необходимо да се губи време за консултация на тези болни в МБАЛ-Карлово, което по някои случаи може да се окаже фатално. Съгласно същата заповед, в МБАЛ-Карлово се хоспитализират само пациенти в средно-тежко съсътояние и без дихателна недостатъчност.

Предлагаме Общинският кризисен щаб, Кметът на Община Карлово и Ръководството на МБАЛ-Карлово да съдействат за съгласуване на гореизложеното с Ръководството на ЦСМП – Пловдив. 1. Лекарската колегия към МБАЛ Карлово настоява ежедневно на входа на Ковид-кабинета да се изнася справка за свободните легла в Ковид-отделението на МБАЛ – Карлово и в Пловдивска област. Тази информация е предназначена за пациентите, насочени за хоспитализация от ОПЛ и Спешна помощ. При липса на свободни легла в МБАЛ-Карлово, пациентите насочени за хоспитализация сами трябва да се пренасочат към съответното лечебно заведение със свободни легла за Ковид болни. 2. Медицински център I – ЕООД – гр.Карлово да се включи в помощ на болницата и да разкрие Ковид кабинет, който да поеме пациенти за консултация и лечение, когато не се налага хоспитализация. 3. Всички Общопрактикуващи лекари ползват под наем кабинети, които са общинска собственост.

Общината да задължи същите да открият техен Ковид кабинет, който да обслужват по график, направен между тях. Тази практика вече работи в много градове в България, което прави достъпа на пациенти до лекарска помощ лесна и достъпна 4. Всички общопрактикуващи лекари са със специалност Обща медицина/ някои от тях и със специалност Вътрешни болести и Педиатрия/, което означава, че населението на Община Карлово ще получи качествена и адекватна медицинска помощ. При преценка, дежурният в този кабинет, ще насочи за хоспитализация в Ковид кабинета на МБАЛ-Карлово. По този начин ще се осъществи триаж на потока от пациенти, още повече сега, когато е факт е-направление за PSR, издадено от ОПЛ. 5. Болницата има свободен кабинет, който да бъде предложен за Ковид – кабинет на ОПЛ. 6.

По изискване на Наредба за Спешна помощ и Медисюцински стандарт за Спешна помощ, във Филиала за Спешна помощ на територията на Община Карлово трябва да има стационарен екип, който да поема пациенти на място. Такъв все още няма. Не е потърсена отговорност на директора на ЦСМП –Пловдив за обезпечаване на ФСМП-Карлово с повече персонал, стационарен екип и повече линейки. 7. За подобряване на работата в Ковид –отделението е необходимо увелечаване броя на санитарите и болногледачи.

Това може да бъде осъществено със съдействите на Община Карлово, като се насочат доброволци за работа в Ковид отделение. Уважаеми дами и господа, предвид говреизложеното искаме да ви кажем и следното: Условията на работа и лечение на болни в Ковид отделението на МБАЛ –Карлово са меко казано – недопустими за 21 век! Няма разкрито отделение за триаж – на един етаж лежат болни положителни на Ковид-19 и такива, коти са с отрицателен тест. Всички ползват общи тоалетни, мивки и се движат свободно по етажа. Никой от Вас няма представа за това, как изглежда отвътре!

Никой не е дошъл да се облече в предпазно облекло и да види с очите си! Никой, освен някои от общнските служители и съветници, които вече бяха на лечение там! Болните са настанени по 5-6 човека в стая, която по принцип е за 4-ма болни. В една стая лежат тежко болни на кислород, заедно с болни в среднотежко съсътояние. Разбирате, че това допълнително оказва неблагоприятно влияние върху общото им и психическото състояние. Липсата на санитари болногледачи пречи на адекватното и навремнно обгрижване на болните. Уважаеми дами и господа, Апелираме за Вашето внимание и настояваме за спешни мерки, касаещи откриването на още един Ковид кабинет на територията на Община Карлово, който да обслужва пациентите на ОПЛ. Това ще облекчи както натоврването на Ковид приемен кабинет на МБАЛ - Карлово, така и ще подобри качеството на работа на персонала в самото Ковид отделение.

Сигурни сме, че откриването на такъв кабинет ще обелекчи и работата на самите общопрактикуващи лекари. Само на територията на болницата има над 10 лични лекари, които ползват общински кабинети / може би и над 15 с тези, които ползават кабинети в МЦ I/, което означава, че има достатъчно лекари, за да се покрие график на такъв кабинет за 24 часа през денонощието/ 7 дни в седмицата. Затова настояваме, като принципал, Общината да ги задължи да разкрият кабинет за собствените си пациенти. Тук няма да коментираме недоволството на голяма част от населението, че личните им лекари не си вдигат телефоните и в много случаи – не се интересуват от състоянието им. Крайно време е Общопрактикуващите лекари и Медицински център I – EOOД да подпомогнат работата на лекарите в болницата и дадат своя принос – лекарски и морален за обслужването на населението на Община Карлово. В този труден за всички момент е необходимо да си подадем ръка и заедно да излезем от тежката криза на която сме свидетели и преки участници в нея".

Писмото е изпратено и до кмета на Община Карлово, управителя на болницата и медиите.