По инициатива на Община Карлово, Министърът на културата със своя заповед е сформирал комисия от представители на различни държавни институции под ръководството на Национален институт за недвижимо културно наследство, която да изготви предложение за определяне на режими – териториален обхват и предписание на археологически обект „Тракийски селищен център от VІ – V в. пр. Хр.“ до с. Васил Левски, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Въз основа на направените констатации на терен и проведените разисквания, комисията предлага да бъде предоставена категория „Национално значение“ на този археологичен обект. С оглед неговата голяма научна и историческа стойност и значение, след приключване на процедурата за промяна на статута, Община Карлово ще инициира кандидатстване за европейско финансиране за разработка и социализация на „Тракийски селищен център от VІ-V в. пр. Хр".

"Това ще допринесе за бъдещото развитие на обекта като знакова културна и туристическа дестинация както за община Карлово, така и за целия регион. Тракийският селищен център от VІ-V в. пр. Хр. е открит в началото на 90-те години от доц. д-р Костадин Кисьов. Проучвания на обекта започват през 2005 -та година", посочиха от пресцентъра на Община Карлово.

През 2019 и 2020-та бяха отпуснати от Община Карлово средства, с които се извършиха теренни и геофизични проучвания, обследване и архитектурна обработка на храмовата постройка и графична реконструкция на сградата.