Кметът на Карлово проведе важна среща с Хенрик Мюнте от Конфедерацията на работодателите в Норвегия Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе важна работна среща с представители на Българската търговско промишлена палата, Конфедерация на работодателите в Норвегия и Норвежко-българската бизнес група.

Визитата бе организирана в рамките на проект, финансиран по Програма Социален диалог - достойни условия на труд, Норвежки финансов механизъм.

Участие в срещата взеха Хенрик Мюнте, който е юридически съветник на Конфедерацията, Наталия Дичева - координатор по
проекта от страна на БТПП, Мадлена Владимирова от Норвежко-българската бизнес група и Доньо Тодоров – председател на Общински съвет Карлово.


По време на срещата Хенрик Мюнте представи норвежкия модел на социален диалог и тристранно сътрудничество.
Бяха обсъдени добри примери в областта на колективното трудово договаряне и прилагането им в България.
Д-р Емил Кабаиванов представи опита на Община Карлово при реализиране на международни инициативи и сътрудничество със сходни организации от Европа и света.


Внимание бе отделено на ролята на Карлово през годините като важно средище за културно и социално-икономическо развитие на страната.

Срещата приключи с връчване на сертификати на ученици, участвали в инициативата „Мениджър за един ден“.