Международна пътуваща конференция, посветена на 100 години от смъртта на Иван Вазов и 60-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски“, ще бъде открита на 24-ти септември в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. Ден след това международният форум ще гостува в Карлово. След това в още пет града от страната. Организатор и координатор на конференцията е ПУ „Паисий Хилендарски“, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Община Карлово, НМ „Васил Левски“ и е под егидата на вицепрезидента Илияна Йотова.

Международна пътуваща конференция „Живописна България. Български литературни маршрути II" е уникално по рода си събитие. Основава се на съществуващата и активно работеща система от лекторати, която поддържа българското Министерство на образованието и науката, както и на звената по българистика към чужди университети. Създадени са работни групи в 10 европейски университети в Атина, Варшава, Виена, Любляна ПУ „Паисий Хилендарски”, Санкт-Петербургский государственный университет, СУ „Св. Кл. Охридски”, Страсбург, Хайделберг. Всички ръководители на университетските работни групи са утвърдени български и чужди учени.

В проекта активно работят и български студенти от Софийския университет и от Пловдивския университет. Сред участниците има студенти от български произход, деца на емигранти, студенти по българистика, които все още не са били нито веднъж в България и докторанти, чиято научна проблематика изисква периодично пребиваване в България.

Екипите от преподаватели, докторанти и студенти по българистика от изброените 10 европейски университети ще представят разработените от тях литературни маршрути на девет езика, презентиращи българската литература и култура в европейски контекст.