Пет от кандидатите за кмет на община Карлово пожелаха да участват в дебата, който организира ЩЕРЕВ ТВ. Това са независимия кандидат за кмет на общината бригаден генерал Димитър Шивиков, Теодор Шойлеков от ПП ГЕРБ, Стефан Караиванов от НФСБ, Пламен Славов от БСП и Пенка Башлийска от МК НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА КАРЛОВО. Те коментираха основните проблеми в община Карлово, представиха акцентите в платформите си на управление, визията си за развитието на икономиката, привличането на инвестиции, как ще подпомогнат чистотата, зелените площи, инфраструктурата, селското стопанство, образованието, здравеопазването, социалната сфера, спорта и спортните бази, социалната сфера и развитието на туризма. Основните претенденти за управлението на Карловска община заявиха и какво ще направят за подобряване на финансово икономическото й състояние и как ще гарантират запазване целостта на община Карлово. Някои от кандидатите обявиха сензационни разкрития за сметището в Карлово.Всички изразиха вижданията си за бъдещето на ВМЗ и предприятията с държавно участие в общината. На поканата ни за участие не откликнаха кандидатите за кмет на община Карлово издигнати от МК "ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА", ДПС И ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА.
Поради големия зрителски и читателски интерес защо не е участвал в дебата единия от основните претенденти за общинския стол в Карлово, публикуваме поканата до предизборния щаб на коалицията, която го издига. Поканата бе изпратена чрез представителя на коалицията Г-н Тошко Стоев. Отказът, че няма да участва техния кандидат за кмет на общината бе получен в срока, посочен от телевизията, т.е до 12.00 на 10.10.2015 на телефона за контакти посочен в поканата.