Изтеглят от пазара шоколадови яйца и бонбони с марката Kinder заради съмнения за салмонела Българската агенция по безопасност на храните е уведомена днес чрез Мрежата за предупреждение и сътрудничество, че партиди шоколадови яйца и бонбони с марката Kinder подлежат на изтегляне поради възможно замърсяване със салмонела.

Според информацията, предоставена в уведомлението, на българския пазар са разпространени следните продукти, за които съществува вероятност да са замърсени със салмонела: Kinder Uovo maxi със срокове на минимална трайност: 20.04.2022, 29.08.2022 и 30.08.2022 година.

Продуктите от същата марка, но с различни минимални срокове на трайност, са годни за консумация и подлежат на изтегляне.