Средствата за изграждането на общинската автогара ще бъдат осигурени от бюджета на общината. Обектът ще бъде изграден на мястото на сега съществуващия паркинг към пазара в Карлово. Кметът Емил Кабаиванов каза, че на следващата сесия предстои да внесе докладна записка за създаването на общинско предприятие, като бъде направен проекто-бюджет какви ще са разходите за издръжка, заплати на персонала и.т.н. Общинският съвет ще определи какви ще бъдат таксите на автогаровите услуги. Кабаиванов посочи, че от 3 лева таксата на влизане е скочила на 9.60 лв с ДДС.