Предстои публикуването на нови документални материали за Васил Левски и Българския революционен централен комитет. В подготвянето на сборника и превода на документите участват известните български историци проф. Орлин Събев, проф. Пламен Митев, изследователи от Република Турция, музейни специалисти и архивисти от България. Това бе съобщено от Теодора Велева.

Документалният сборник „По следите на Левски и БРЦК“ съдържа преводи на неизвестни досега документи от Османския архив в Истанбул, които се отнасят до дейността на Апостола и създадените от него революционни комитети. Документите разкриват информация за съдебния процес, воден от Османската империя срещу участниците в съзаклятието. Изданието представя нов превод на султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Васил Левски и Димитър Общи. За първи път се публикуват и факсимилета на тези документи.

Новооткритите документи не само запълват празнини в историята, но и повдигат нови въпроси. Те представляват интерес както за специалистите, така и за широката читателска аудитория.

Сборникът „По следите на Левски и БРЦК“ ще излезе от печат до 18-ти юли, когато ще бъдат чествани 183 години от рождението на Васил Левски. Пълно издание ще бъде публикувано и достъпно безплатно и в сайта http://bgrevival.unibit.bg/, който ще стартира на същата дата.
Документалното издание се издава по проект: „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане”, финансиран от Фонд научни изследвания. Негова цел е да предоставя информация за документи от периода, съхранявани в архивохранилища в България и чужбина. Проектът се реализира в Университета по библиотекознание и информационни технологии и за неговата реализация работят историци, архивисти, библиотекари и музейни специалисти.