Във връзка с възникналата аварийна ситуация, спешно ще бъде извършена проверка на място от инспекторите на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата, съобщиха от ведомството. От там бе уточнено, че заповедта на кмета на Карлово по чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство не е изпълнена в определения срок, необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от Общината за недвижими културни ценности с категория „местно значение“.
В заповедта на кмета се посочва още, че стойността на разходите за извършване на дейностите, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
Решението на Министерството на културата идва след среща между зам.-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов и заместник-кметовете на Община Карлово Антон Минев и Николай Цветков, във връзка с аварийното състояние на Фабриката за вълнени изделия – недвижима културна ценност, дарена от Евлоги Георгиев на Община Карлово.
Срещата се е състояла в присъствието на Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ и арх. Весела Цанова – началник на отдел „Недвижимо наследство“ към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.