Басейнова дирекция глоби с 1500 лв. „Напоителни системи“ за наднорменото източване на язовир „Домлян“, констатирано през май м. г. При проверка тогава е установено, че „Напоителни системи“ имат разрешение да изпускат 675 000 куб. м на месец, а през май 2020-а за напояване са използвани 1 629 188 кубика, т. е. с 954 188 повече.

Така е наложена санкцията, обжалвана от „Напоителни системи“, но потвърдена от Карловския районен съд на 22 януари т. г. „Нарушение, изразяващо се в отклонение от месечния график за количество вода в язовирите, разкрива чувствителен потенциал от причиняване на значителни вреди за цялото население. При поддържане на ниво на вода в язовира по-високо от нормативно разрешеното съществува реален риск от наводнения. При поддържане на по-ниско ниво е възможно населението, обслужвано от този язовир, да остане без достъп до вода. Изложеното обуславя особена обществена нетърпимост към подобен род нарушения“, е записано в решението на магистратите.

То подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив./ Източник: Пловдив прес