От пожарната в Карлово напомнят, че за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата. Освен това в никакъв случай не се пали огън на открито във ветровито време. При никакви обстоятелства не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции.
От пожарната посочват, че особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е забрането паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112!!!