Глоба до 50 000 лева ако изхвърлиш нерегламентирано отпадък Община Карлово алармира, че са зачестили случаите на недопустимо изхвърляне на керемиди, мазилка, вар, клони и други отпадъци в съдовете за смесен битов отпадък, както и в покрайнините на градовете и селата на територията на общината. Поради тази причина от администрацията посочват, че при нарушения виновните лица ще бъдат глобявани от 100 до 5000 лева, а едноличните търговци и юридическите лица от 700 до 50 000 лева. Другият мотив за взимането на по-строги мерки е, че изхвърлянето на строителни и растителни отпадъци в контейнерите тип „бобър” и кофите нанася материални щети на съдовете.
На територията на Карлово са поставени 4 куб.м. контейнери тип „лодка“, в които може да се изхвърлят строителни отпадъци от ремонтни дейности като еднократното количество не може да надвишава 1 куб. м. Освен това ежедневно специализиран автомобил безплатно събира растителните отпадъци от градините и дворовете. За улеснението му е добре гражданите да ги оставят до контейнерите тип "бобър" и кофите за битов отпадък.
За населените места на територията на община Карлово, кметовете на съответното населеното място имат грижа да посочат определените за целта площадки и съдове.
При извършване на строително-монтажни дейности, от които се генерират големи количества строителни отпадъци повече от 1 куб. м, е необходимо срещу заплащане да се заяви контейнер тип „лодка“ - след предварителна заявка на тел.: 0885 453 183 или да се потърсят услугите на други специализирани фирми. От общината посочват, че използването на нерегламентиран транспорт за извозване на строителни отпадъци създава предпоставка за нежелани замърсявания и образуване на сметища.