След разпореждане на Изпълнителната агенция по околна среда, експерти на РИОСВ и Басейнова дирекция Пловдив извършиха повторна проверка на депото за отпадъци в Карлово. Това стана след сигнал на жители на карловския град Баня за замърсявания на р.Стряма и отравяне на риба. До този момент е констатирано единствено, че няма замърсявания на водата на реката в района на депото. Резултатите от взетите почвени проби обаче все още се бавят, а проби от подземните води не бяха взети. Проверката се извърши в присъствието на жители на Баня, представители на община Карлово и на оператора на сметището. Проби от подземните води в района на депото не бяха взети, тъй като в едната от сондите нямаше вода, а в другата водата не беше достигната:

Пройчо Колев, жител на Баня: "Най-важното, те не можаха да вземат
проби от подземните води, за да може със сигурност да се разбере има ли
нещо в тях, което трови рибата и всички нас около р.Стряма".

По време на проверката хора от Баня видяха,че има скъсанаограда в определен участък на сметището и теч от него.Представителите на общината и фирмата, която стопанисва депото нервно реагираха:

"Недей да снимаш....Хайде, ако обичаш тук недей да снимаш".

От замърсения участък извън депото не бяха взети проби, което възмути още повече притеснените за живота и здравето си жители на Баня:
Петър Петров, жител на Баня:" Самото сметище е до оградата, оградата е на
два метра от водата, не може дъжд да вали и да не помие това сметище и да
отива в реката, а те са мъчат да ни убедят, че не е от тук, не се трови рибата от тука".

Според екоексперта д-р Нено Димов европейските директиви не допускат
течове извън депата за отпадъци и това означава лошо строителство или лоша
експлоатация:
Нено Димов - консултант и експерт на ООН на Европейската комисия по
въпросите на екологията и екологичното законадателство:

"Това е нещо, което е пряко във функциите на този, който стопанисва, т.е. на
градоначалника, на кмета, защо е било стопанисван по начин, по който да се
излее. Модерно депо за отпадъци не може да допуска теч, водата, която се
инфилтрира вътре тя се събира в определени резервоари най-общо казано и
трябва да мине през пречиствателна станция, трябва да може да бъде пита
тази вода."

От официалния отговор на РИОСВ до този момент става ясно, че община
Карлово не е подавала сигнал за замърсявания на територията около депото и
р.Стряма. На интернет страницата на общината отсъства информация за
мониторинга на сметището, което е в разрез със Закона за управление на
отпадъците. Хората от Баня вече са подали искане да бъде извършен цялостен анализ на депото от централната лаборатория към БАН.