Държавата насочва допълнително още 2 млн.лева за отрасъл животновъдство заради ковид кризата. Това каза в Калофер министъра на земеделието, храните и горите проф.д-р Христо Бозуков по време на традиционната изложба - базар, която представи местните породи животни застрашени от изчезване.
Земеделският министър посочи още, че от първи октомври започва приема в подкрепа на розопроизводителите за отрасъла Ковид-схема. Помощта е в размер до 100 лева на декар за направените разходи за производство на цвят от маслодайна роза като ще бъдат подпомогнати тези регистрирани производители, които не успяха да реализират продукцията си, тъй като нямат сключени договори за покупко-продажба с преработвателни предприятия или имат сключени договори, но цветът им остана не реализиран.
Общо 37 млн.лева ще бъдат насочени към сектор животновъдство. Средствата ще бъдат предоставени на близо 19 700 фермера за преодоляване на икономическите последици от пандемията в отрасъла.
Проф.д-р Христо Бозуков - министър на земеделието, храните и горите: "Земеделските производители бяха запознати със съответните ставки. Там бяха представени 35 млн.лева за животновъдите и 29 млн.лева за растениевъдите. Това породи известни несъгласия основно сред животновъдите и в тази връзка наредих да се направи един преглед на възможностите за повишаване на сумата, която бе определена за животновъдите и от неусвоени средства от различни мерки добавяме още 2 млн.лева към тези 35, което ще даде възможност да се повиши сумата в различните групи животни..."