За празниците младежи -доброволци разнесоха пакети с основни хранителни продукти, козунаци и банани на 22-ма самонтоживеещи възрастни и безработни хора от Карлово, Дъбене, Войнягово и Климент.


Този път пакетите са осигурени от местна фирма от Карлово.

Най-нуждаещите се бяха обхванати и в услугата "Патронажна грижа", за да може да продължават да получават социални услуги и хуманитарни помощи. Така младежите занесоха и лекарствата на самотноживеещ инвалид, който им поръча по време на акцията предния ден.

Младежите изказват благодарност на кметовете и служителите на кметствата от селата, за оказанато съдействие и пожелават
светли и спокойни празници на всички.