Културните и развлекателни мероприятия като театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство може да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет при спазване на дистанция от 1,5 метра. Това се посочва в заповедта на Областния управител и председател на Областния кризисен щаб Дани Каназирев.
Заповедта влиза в сила от днес.