Плакет с лика на Апостола връчи кметът д-р Емил Кабаиванов на
блигадер генерал Пламен Йорданов – командир на 61-ва Стрямска
механизирана бригада, по повод предстоящото назначение на поста заместник-
командир на многонационалната дивизия на НАТО „Югоизток” в Букурещ.
На официална среща на 29 май кметът благодари на висшия
военнослужещ за отличното взаимодействие между изпълнителната власт и
61-ва Стрямска бригада, благодарение на което на територията на общината
успешно бяха подготвени и реализирани десетки обществени събития.
„Пожелавам здраве и сили, генерал Йорданов. Съхранете смелостта и
отговорността, благодарение на които изпълнявахте воинския си дълг в
Родината! Продължавайте извън пределите на страната ни да прилагате
уменията и качествата си на достоен български офицер и командир! Много
професионални успехи в името на честта и авторитета на Българската армия!”,
пожела кметът. В разговора д-р Кабаиванов отправи заръка – ген. Йорданов да
посети гробницата на братята Евлоги и Христо Георгиеви в Букурещ и от името
на всички карловци да се поклони пред паметта на най-големите български
дарители.
По време на срещата, в присъствието на секретаря на общината Стефан
Стефанов и началника отдел „Канцелария” Слави Джалъзов, ген. Йорданов
връчи на кмета почетен плакет на най-голямото формирование в Сухопътни
войски. „В този момент думите са малко да изразя най-добрите си чувства на
уважение и признателност. Проявените отзивчивост, съпричастност и
изградени традиции в общата ни дейност са в основата на нашето успешно
взаимодействие. Оценявам всичко това, за което още веднъж благодаря!”, каза
ген. Йорданов на кмета с пожелание да бъде все така успешен във
високоотговорната си работа. /ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО