Целта на кампанията е да бъде ремонтиран покрива на училището, което днес пази бита на столетовци. Необходимите средства са в размер на 9 800 лева, съобщиха от читалището.

От 2018 година, в чест на 90-годишнината от основаването на НЧ „Христо Ботев – 1928 г., в закритото начално училище, се помещава етнографска сбирка „Традиция и съвремие“, запазена е и класна стая. Под покрива му се съхраняват автентични оръдия на труда, документи и различни експонати, които пазят историята на столетовските занаятчии. Целостта на изложените там експонати обаче е под заплаха, тъй като в сградата има множество течове.

След осъществяването на неотложен ремонт на покрива, местното читалище планира да обособи началното училище като като център, в който децата да се запознаят с труда на предците си - ще се организират периодични занимания с деца, с които се цели изграждане на мост между поколенията. Демонстрации от областта на грънчарството, шивачеството, тъкачеството и бъчварството, изпълнявани от потомствени столетовски майстори-занаятчии, които ще запознават децата с бита на местните.

От местното читалище изразиха увереност, че вторият дом за мнозина местни преподаватели и възпитаници ще се запази, макар и в този си вид, за да разказва на бъдещите поколения за бита на старите хора.

Кампанията може да бъде подкрепена в Платформата.бг за капманията „Да поправим покрива на училището, което днес пази бита на столетовци“ или на

банковата сметка на читалището - BG36 UNCR 96601089191401 BIC: UNCRBGFF.