Бюрото по труда Карлово и Сопот търси 33-ма вишисти Бюрата по труда за общините Карлово и Сопот предлагат на търсещите работа следните свободни в момента работни позиции:
Работни места за специалисти с висше образованиe
8 инженер конструктор – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
8 технолог – машиностроене, 3 г. стаж по специалността
10 технолог, химик – химия, 3 г. стаж по специалността
2 електротехник – висше или средно образование, електротехника, 3 г. стаж
1 инженер-конструктор – висше, машинен инженер, работа с компютър
1 счетоводител, оперативен
1 технически сътрудник – висше или средно образование
1 администратор, хотел
1 технолог -конструктор– висше, машиностроене, английски език, SolidWorks
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
3 електромонтьор – 3 г. стаж по спецалността
3 монтьор, ремонт на машини и оборудване – 3 г. стаж по специалността
3 настройчик, металообработващи машини – 3 г. стаж по спецалността
3 настройчик, металообработващи машини с ЦУ – 3 г. стаж по специалността
1 монтьор, земеделски машини
2 шофьор, товарен автомобил
10 чистач/хигиенист – сезонна работа на морето
10 общ работник - сезонна работа на морето
10 камериер – сезонна работа на морето
8 оператор на автоматична линия за производство на лагери
8 машинен оператор, шиене на облекла
10 камериер, хотел – сезонна работа на морето
10 готвач топла/студена кухня – сезонна работа на морето
10 перач - сезонна работа на морето
3 заварчик
4 общ работник
4 оператор, валцова машина
3 манипулатор, валцова машина
4 зидаро-кофражист
2 обслужващ работник, промишлено производство
1 барман
1 сервитьор
1 мияч, превозни средства – кат.В
5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/ - кат.СЕ
1 продавач-консултант
1 мияч, съдове – на две смени
2 готвач
2 камериер
1 шофьор, лекотоварен автомобил
15 сезонен работник, земеделието/ бране на рози/
8 оператор, опаковане на лагери
1 шлосер
6 работник, поддържане на железен път и съоръжения
3 чистач/ хигиенист
30 машинен оператор, шиене
2 стругар, средно образование
1 шлосер, средно образование
10 оператор, автоматична линия
5 служител, информация
3 машинен оператор, обработка на метал
4 работник, сушилня
1 мотокарист
1 съдебен секретар,средно, компютърна грамотност