В края на 4 и 10 клас тази учебна година няма да се провежда Национално външно оценяване (НВО). Това стана ясно след извънредното правителствено заседание, на което беше обявен закон, който да замени сегадействащия закон за извънредното положение.

Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образаванието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година, заяви правосъдния министър Данаил Кирилов.

Приемането на ученици от обединените училища в 11 клас за тази учебна година се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети, от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.