Адвокатите от Карлово: Вече четири години не съществуват условия за нормално осъществяване на правораздавателната власт Адвокатите от Карлово излязоха със заявление до Министъра на правосъдието относно нефункциониращата вече четири години сграда на Съдебната палата в града. В изложението си юристите посочват, че вече четири години в района не съществуват условия за нормално осъществяване на правораздавателна власт. След изместване на администрацията на съда в наета сграда – частна собственост за практикуващите юристи липсват елементарни условия да упражняват професията си. Такива условия липсват и за съдебните служители. Те са принудени да работят на 2 кв.м. работна площ. А адвокатите, заедно с другите граждани зиме и лете с часове очакват да се доберат да тесните канцеларии, за да направят елементарна справка или да получат необходим за тях съдебен документ. И така четири години. А ВСС нехае, са написали още адвокатите от Карлово.