61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, която е част от Сухопътните войски, продължава да набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Крайният срок за подаване на документи е 30.09.2019 г.
Подборът ще се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати. Към настоящият момент е в сила министерска заповед №ОХ – 762/16.08.2019 г., в която за военно формирование 34750 – Карлово са обявени 36 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.
Желаещите могат да получат и попълнят документите за кандидатстване на адрес https://61mbrkarlovo.alle.bg
Те се подават във военните окръжия по местоживеене.
61 Стрямска механизирана бригада – Карлово предлага:
- Основно месечно възнаграждение около 900 лв. Без трудов стаж;
- Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време;
- Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни;
- Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година;
- Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различни видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено при нас;
- Възможност за кариерно развитие;
- Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари;
- Възможност за последващо обучение;
- Възможност за ползване на почивните бази на министерството на отбраната на преференциални цени;
- Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.
Условията на които трябва да отговаряте:
- да имате средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години;
- да сте годни за военна служба;
- да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да нямате друго гражданство;
- да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
- да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
- да сте психологично пригодни.
„Българската армия е опора на обществото, а военнослужещите днес са лицето й, съхранявайки през годините традиционните воински ценности и добродетели - патриотизъм, смелост, отговорност, всеотдайност и храброст. Военната професия е преди всичко призвание в служба на обществото и родината“, се казва в обявлението.
Телефони за връзка с 61 -ва Стрямска механизирана бригада – Карлово,
0335 94590 /вътр. 33010, 33013,33018