484-те бързи антигенни тестове на педагогически персонал от училищата и детските градини в Община Карлово са отрицателни. До 1 февруари ще бъдат тествани още почти 120 души непедагогически персонал, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Тестовете са били предоставени от Община Карлово чрез Регионална здравна инспекция Пловдив по предварително заявени списъци.

Кметът на общината д-р Емил Кабаиванов е възложил на управителя на „Медицински център 1 Карлово“ да организира ваксинирането на заявилите желание представители на педагогическия състав и на социалните домове, на стоматолози и фармацевти.

Карлово получи и поредното голямо дарение на предпазни средства – 14 000 еднократни медицински маски. Те вече се разпределят за всички детски градини и училища на територията на общината в навечерието на възстановяване присъствените учебни занятия. Маските се предоставят за ползване от персонала, а при необходимост – и от децата и учениците.