38 точки в проекта за дневен ред на заседанието на местния парламент в Карлово 38 точки включва проекта за дневен ред на редовното заседание на Общински съвет Карлово този месец. Няма включени питания към кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. Първа точка е докладна записка от него относно издадено разрешение от министерството на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства в площ "Свети Никола", разположена на територията на общините Стара Загора, Казанлък, Павел Баня, Братя Даскалови и Брезово.
Общинският кмет ще докладва още за вътрешни компенсирани промени и актуализация на бюджета. Той ще поиска съгласието на мнозинството в местния парламент за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по проект " Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи в Слатина, Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан, Ведраре, Васил Левски и Клисура".

Общинският съвет ще вземе решения за завишаване броя на децата в първите групи на общинските детски градини и относно дофинансиране на паралелки в детските градини и училищата. Предстои да бъде утвърдена мрежата от детски и учебни заведения в общината за 2020/2021-ва година