Представителите на реда ще осигуряват и охраната на Районните избирателни комисии за Пловдив град и Пловдив област, местата за гласуване и изборните секции, за спазването на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението, информираха от пресцентъра на МВР Пловдив.

От са посочили, че са сформирани оперативни щабове в областната дирекция и районните управления, както и групи за осъществяване на информационен обмен с окръжната и районните прокуратури в областта.

Поддържа се непрекъснат контакт с РИК, РЗИ, Областната и общинските администрации, прокуратурата и структурите на ДАНС.

В изборния ден полицейските служители ще се намират вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите.
При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията. Униформени служители ще охраняват и подвижните избирателни секции определени с решение на Районната избирателна комисия, които ще осигурят гласуването на хора с трайни увреждания, на лица под карантина, на пациенти в COVID отделения на болнични заведения, както и на трудно подвижни или неподвижни пациенти в болнични заведения. Провеждането и осигуряването на тези избори е по-специфично, предвид на изискванията наложени от здравните власти в условия на епидемиологичната обстановка от разпространението на COVID- 19.

Всички полицейски служители са оборудвани със средства за индивидуална защита, а тези, които ще съпровождат подвижните секции при посещения в отделения с болни от COVID или карантинирани лица ще са оборудвани и със защитни костюми. В деня на изборите сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Пловдив, както и звената в 13 те районни управления ще оказват съдействие на гражданите от областта, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

На 4 април работния ден на служителите в тях ще започне в 8.30, като гражданите ще могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа.