От днес в курортния град Баня започна основен ремонт на улици и зелени площи с цел да се подобри градската среда. Със средства в размер на около 1,2 млн.лева ще бъде ремонтиран 350 метров участък от общинската пътна мрежа. Това включва подмяна на водопровод на ул. "Карловска", водопроводни улеи, нови тротоари, преасфалтиране на ул. Родопи, благоустрояване на алейната мрежа, осветление и градско обновяване.

По проекта ще бъде подменена съществуващата настилка, ще бъде озеленена и площта срещу бензиностанцията в началото на града. Освен това ще се поставят беседка и пейки.

Средствата бяха отпуснати на Общината с министерско постановление на правителството с премиер Бойко Борисов.