За щастие: Няма загинали и пострадали през есенно-зимния сезон  заради пожари в района От началото на отоплителния сезон на територията на двете общини Карлово и Сопот няма загинали или пострадали хора вследствие на възникнали пожари - съобщават от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Карлово. Тревожна обаче е статистиката за страната - 74 загинали и 140 пострадали. От загиналите 74 души, 3 са деца, 18 са на средна възраст и 52 са над шестдесетгодишна възраст. Голяма част от загиналите и пострадалите са над шестдесетгодишна възраст, самотно живущи в отдалечени населени места, трудно подвижни или с влошено здравословно състояние. От местното звено по пожарна безопасност изтъкват, че най-честите причините за възникване на пожарите, при които са пострадали и загинали хора са: неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, небрежност при ползване на отоплителни уреди и съоръжения и непредпазливост при боравене с открит огън или нарушена техническа изправност на електрически инсталации, отоплителни уреди на твърдо, течно или газообразно гориво. От пожарната съветват да използвате само стандартни и изправни отоплителни уреди поставени на безопасно разстояние от горими предмети и материали и след употреба задължително да изключвате уредите и да спирате притока на гориво на газовите и нафтовите отоплителни уреди.