Въвеждат „Монтесори“ в забавачки в Карлово Детски градини „Първи юни“ и „Гина Кунчева“ в Карлово стартират новата учебна 2019/2020 година с пилотно за общината обучение и възпитание на деца от 3-годишна възраст, по метода на д-р Мария Монтесори. Тя е автор на педагогическа система, която второ столетие успешно се реализира в целия свят и печели все повече привърженици и последователи.
Системата, в чийто център е поставено детето, се базира на принципите на обучение и възпитание чрез правила, наблюдение, организирана свобода на действие. Това се случва в отлично подготвена и достъпна среда. Осигурява се индивидуален подход към всяко дете, съобразно собствения темп на развитие. Организираната свобода на избора, съчетана със самодисциплина, дава възможност на детето да расте със самочувствие и увереност в себе си, учи се да взема решения и да осъзнава отговорността за своя избор, да определя и постига целите си.
Основната идея на метода е стимулиране на детето към саморазвитие. Монтесори средата е уютна и комфортна, подходящо конструирана, има логика и смисъл. Помагалата, произведени от естествени материали, са външно привлекателни и екологично издържани. Обучението на педагогическите екипи се осъществява в Пловдив, във филиала на Нов български университет, от квалифицирани преподаватели, завършили Международна Асоциация Монтесори /AMI/.