Внимание! Община Карлово ще пръска зелените площи срещу кърлежи

Дезинсекцията против кърлежи ще бъде извършена на зелените площи в Карлово за периода от 16.09.20 до 17.09.20, съобщиха от пресцентъра на Общината. Ще бъде използван препарат "Биотек Ек", който е включен в Регистъра на Министерството на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 до 10:00 часа. До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани датата на обработка и карантинния период.

Дезинсекцията е в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.