Великденски надбавки в размер на една минимална работна заплата ще получат всички работници и служители от държавното дружество ВМЗ Сопот, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Решението е на Съвета на директорите, след консултации със социалните партньори в предприятието. Директорският борд поздравява персонала на завода за добрата работа и уведомява, че в момента се подписват договори, които гарантират безпроблемна работа в дългосрочен план. Извършват се също съответните разчети с цел своевременно снабдяване с ресурси, необходими за работата. "Очакванията са, че през второто тримесечие на 2018-а дружеството ще заработи с темпове, не по-малки от тези, които бяха характерни за ВМЗ през последните две години.", каза изпълнителният директор на оръжейницата д-р инж. Иван Гецов.