В прессъобщение до медиите, ВиК Пловдив посочва, че работи за качественото водоснабдяване на Калофер, а през последните дни водоподаването в населеното място е с намалено налягане заради намален дебит на водоизточниците, причинен от засушаване и намалялото количество подпочвени води.

"С цел опазване на водния ресурс през миналата година със собствено финансиране и в съответствие с поет ангажимент, ВиК Пловдив е реконструирало основно двата водоема с обем съответно 620 куб. м и 140 куб. м, които снабдяват Калофер и преди това не са били ремонтирани 50 години. За да се пести воден ресурс още от тези съоръжения, те са вече с изцяло нова хидроизолация.

Също през миналата година са били ремонтирани основно водопроводи с обща дължина 350 м по улиците „Димитър Паничков“ и „Видол Странски“ в Калофер. През тази година в града ще бъдат реконструирани още 800 м водопроводи – по улиците „Юмрукчал“ и „Севлиевска“.

През месец август стартира и реконструкция на питейния водопровод за местността „Паниците“ над Калофер, която предстои да придобие статут на курортна зона. Съоръжението обслужва множество абонати в местността, сред които хотели и къщи за гости", се посочва още в прессъобщението до медиите.

В момента в града се работи и по отстраняване на авария.

Със заповед на ВиК Пловдив, разпространена чрез кметовете на всички населени места в област Пловдив, в която и община Карлово, е забранено ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи. Целта отново е опазване на водния ресурс.

От ВиК увериха, че ако община Карлово започне работа по проект за изграждане на пречиствателна станция, която да пречиства питейната вода за Калофер, ВиК Пловдив ще окаже пълно съдействие за неговата реализация.