Жителите на Сушица излязоха на спонтанен протест, защото вече месец нямат нормално водоснабдяване. От днес населеното
място е на воден режим. Хората заявиха, че ако не се намери решение на
проблема следващата седмица ще блокират подбалканския път София -Бургас.
Най-потърпевши от липсата на вода са хората, които живеят в северната
част на квартала. Чешмата в центъра на Сушица е единственото място, от което хората може да си наливат вода за пиене, но и тя е на път да пресъхне.
Жителите са подали жалба до местната власт и ВиК дружеството:
Недялка Георгиева: "Много е страшно без вода, сега и болести и
всичко, трябва да миеш ръцете, трябва да се къпеш, трябва всичко да
правиш..."
Тотка Разложкова: "В условията на пандемията, ако тръгне една, примерно се разболеем ние какво правим като няма никакви хигиенни условия".
Според хората водният режим ще задълбочи проблема:
Тотка Георгиева: "Ето тука бидоните, кладенеца, но лошото е, че и той
вече свършва, няма и и в него вода и просто не можем да се оправяме по
никакъв начин".
От ВиК казаха, че водоснабдяването не е нормално, тъй като заради
засушаването водоемът не може да събере необходимото количество вода. От общината търсят решение на проблема:
Стойо Карагенски - изпълняващ длъжността кмет на община Карлово:
"Източната част на водопровода, който е в Карлово да се търси възможност да бъде свързан и квартал Сушица. Не виждам една дългосрочна политика на държавата насочена към това тези съоръжения да бъдат ремонтирани и подновявани.
Водопреносната мрежа в община Карлово е на повече от 50 години. Според местната власт, ако се даде възможност за създаване на общински ВиК дружества, много по-лесно ще се решават проблемите с водоснабдяването в населените места.