Веска Ненчева направи питане до здравния министър за заплатите на сестрите

Заплатите на медицинските сестри в МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлово са увеличени с близо 30% от октомври и молбите за напускане са оттеглени. Към настоящият момент няма напрежение и протести в болницата. Това отговори здравния министър Кирил Ананиев на въпрос на депутатите Веска Ненчева и Валентина Найденова. Той каза, че с оглед нарастването на средствата в бюджета на НЗОК за 2020 г., се предвижда и нов ръст във възнагражденията в началото на следващата година.
Веска Ненчева припомни за напрежението в Карловската болница, което се получи в началото на октомври, когато сестрите от вътрешното и детското отделения подадоха оставки заради лошите условия на труд и ниските заплати. „Това затрудни медицинското обслужване в 7 общини с близо 70 000 души пациентопоток", каза тя. Ненчева обясни, че въпросът към министъра е свързан не само с тази болница, а с цялото общинско здравеопазване в страната и попита ще бъде ли увеличено заплащането и на сестрите от други структури като детски градини, ясли, училища.
Министърът поясни, че болницата в Карлово е общинско дружество, оперативното й управление е отговорност на нейния управител и на Общинския съвет на града. Въпреки това той е наредил да се проследява по ключови показатели спазването на стандартите за управление на държавните и общински болници.
„Очакваме въведените от нас мерки за стриктно наблюдение на финансовите резултати и от резултатите от дейността да доведат до подобряване на финансовата дисциплина и оптимизиране на разходите на лечебните заведения, и да се осигурят възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти", каза Кирил Ананиев. И повтори още веднъж, че министърът на здравеопазването не може да определя размера на възнагражденията в болниците.
„Въпреки че успяхте да овладеете напрежението, искаме да ви информираме, че медицинските специалисти в Карлово са в готовност да продължат, борейки се за по-добри условия на труд и възможност за преквалификация", каза от своя страна Веска Ненчева. Според нея финансирането на медицинските специалисти в други общински структури, като медицинските центрове, не е поставено като акцент от управляващите.