В Карлово бе открита компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Новото съоръжение се намира в местността "Стара река" извън града и бе реализирано по проект финансиран от ОП "Околна среда 2014-2020".
Лентата на новия обект прерязаха министърът на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов.
"Това е изключително важен проект. Ще намалим разходите на депото за твърди отпадъци. Проектът е важен и затова, че ще се намали отделянето на метан, а това означава по-добър ефект за чистотата на въздуха. Всеки един, който живее по селата трябва да знае, че вече ще може окосената трева и стопанските отпадъци да ги изхвърля на определени за целта площадки. Паралелно с този проект предстои да започне още един, по който децата от детските градини и училищата ще научат какво е зелен отпадък, какво трябва да направят с него, а като пораснат те ще предават опит на техните деца и внуци как се извършва тази система на компостиране и как да си въведат домашни компости", отбеляза кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов по време на откриването на обекта.
Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подчерта, че този проект в Община Карлово е добър пример и изрази надежда, че гражданите ще изпълняват дейностите така, че да се получи ресурс, който да бъде вложен в производството, вместо да се депонират отпадъци, които са скъпи.
Кабаиванов каза, че в бъдеще Общината възнамерява да изгради малко депо за твърди битови отпадъци, което да обслужва само 4-те Общини.