"Трябва да бъде изчистена инфраструктурата, да се пусне ел. захранването и тогава може да започнем изграждане на временни водопроводи за поетапно възстановяване на водоснабдяването в Богдан, Каравелово и Слатина. Помпената станция в Богдан не е пострадала", заяви директорът на ВиК Пловдив Огнян Кулишев.
Началникът на ВиК Карлово Елен Писачев каза, че в пострадалите села е унищожена около 40 % от водопроводната мрежа. Водоснабдяването в Розино е възстановено, поетапно се пуска водата и в Московец и Христо Даново.