(ВИДЕО) Собственици на рози започнаха да унищожават масивите в село Климент Розопроизводители от село Климент започнаха да унищожават насажденията си от рози. Причината – ниските изкупни цени на розовия цвят тази година.
На видеото се вижда, как ядосани собственици унищожават своите насаждения. Очаква се скоро и други да последват примера от видеото.
Хиляди левове за торове и препарати остават в земята без възвращаемост. Хората са крайно недоволни от цените и утре излизат на протести.