Заради законодателните промени през следващата година ще скочат с около 30 % данъците на масовите групи автомобили в община Карлово, стана ясно след взетото решение на местния парламент на последното редовното заседание за 2018-та. Предложението бе внесено от кмета на община Емил Кабаиванов за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци. Той обясни, че увеличението, което предлага е най-малкото, но то се налага заради новите законодателни промени.
По време на заседанието бяха одобрени 16 100 лева от бюджета на общината за изграждането на боксове /прегради/ в детското отделение на МБАЛ "Д-р Киро Попов". Освен това съветниците подкрепиха и предложението на ръководството на общината да бъдат отпуснати 28 700 лева като безлихвен заем на общинския стол, за да може да бъдат погасени задължения към НАП. По време на сесията беше одобрена и план - сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера за битовите отпадъци. Новата план-сметка не предвижда увеличение на таксата за битови отпадъци за физическите и юридическите лица.
На последната сесия на ОбС Карлово нямаше нито едно питане към кмета на общината Емил Кабаиванов. На заседанието не присъства по уважителни причини само общинския съветник Иван Трифонов.
Последното заседание за 2018-та започна с празнична програма на малките коледари от ДГ „Гина Кунчева”. В национални носии, с украсени калпаци и с дървени геги, децата изпълниха песни и танци и с ритуал нарекоха здраве, плодородие, благополучие и късмет през Новата година. Както повелява традицията, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, председателят на Общинския съвет Теодор Шойлеков и неговият заместник Анастасия Чолакова дариха малчуганите с кравайчета, лакомства и паричка.