Розопроизводителите от Карловския регион са силно обезпокоени, че няма да успеят да съберат реклотата поради липса на работна ръка. Те потърсиха съдействие от големите държавните и частни предприятия в района. Най-голям проблем с недостига на работна ръка срещат малките и средни розопроизводители, които отглеждат между 10 и 30 дка розови масиви:
Цветан Червенков - розопроизводител от с.Климент: "Това нещо ме притеснява и то вече се случва, някои колеги, които не успяха да си набавят достатъчно работна ръка в голямата сила на розите, оставаше част от розовия цвят не прибран и окапва - това е една загуба както за нас, така и за държавата".
Някои от земеделските производители се принудили да платят предварително на розоберачи още миналата година, за да ги ангажират за тазгодишната кампания. Кметът на селото с най-много розови насаждения в община Карлово посочи, че проблемът с работната ръка все повече се задълбочава:
Мано Манов - кмет на с.Климент: "Проблемът с работната ръка не е отсега както казахме и може би това нещо ще стопира насажденията..."
Розопроизводителите апелираха всички големи предприятия в района да проявят съпричастност като пуснат в отпуски тези от работниците, които желаят да се включат в кампанията по розобера:
Цветан Червенков: "На практика разчитаме на околните предприятия на ВМЗ..."
Кампанията по събиране на розовия цвят в Подбалкана се очаква да започне в средата на май.