Тъй като пожара е в много труднодостъпна местност екипите трябва да отидат до там като извървят разстояние от около час и половина по пътека, която минава над пламъците. Директорът на горското в Карлово Златю Кличев посочи, че към настоящия етап не се налага евакуация на жителите на града, но се притеснява най-вече за хората. На този етап не се призовават доброволци, тъй като за тях е опасно. Теренът е непроходим с тежка техника. Ако се наложи има готовност в операцията да участват и военните.