Над 100 кмета от Националното сдружение на кметовете на кметства проведоха работна среща в Калофер. Те коментираха няколко проблеми, по които предстои да продължат работа с държавната власт. Местните управници посочиха, че въпреки приетите промени в законодателството все още има кметове на Общини в България, които не изпълняват Закона за местното самоуправление и местната администрация.
"Сезирахме АДФИ, но от там ни поискаха списък с имената на всички кметове на Общини, които не изпълняват закона относно изпълнението на финансовата рамка за всяко населено място. Предстои да бъде изготвен списък и внесен отново в АДФИ", каза председателят на сдружението и кмет на Калофер Румен Стоянов.
По време на работната среща стана ясно, че сдружението предстои да започне преговори с правителството да бъдат предоставени на всяко населено място минимум по 10 000 лева годишно за инфраструктурни дейности. С министерството на здравеопазването ще се работи за изграждането на здравни служби в 207 кметства в страната. Целта е те да бъдат в полза на населението като бъдат оборудвани и в тях работят здравни специалисти.
Местните управници обсъдиха още ролята и мястото на Общинските съвети.