Директорът на СУ "Васил Левски" Мариана Манчева информира, че към днешна дата дистанционното обучение вече е добре организирано в учебното заведение. Все още не се пишат отсъствия на учениците, но учителите водят присъствието на учениците всеки ден.
По-големите ученици работят с образователната програма Офис 365, а по-малките с електронния дневник на училището.


"Започваме в 9.00 сутринта и макар някой да се е успал веднага се включва във виртуалната класната стая и участва в обучението. Вече срещаме и съобщения от родителите, че детето ще отсъства поради една или друга причина. Всички гледат отговорно на обучението и за това благодаря на колегите и всички родители за усилията, които полагат ежедневно", каза Манчева. Тя подчерта, че е изключително важно за по-малките ученици, в процеса на обучение да им помагат родителите.
"За по-малките ученици обучението е невъзможно без активното участие на родителите. Много им е трудно, но смятам, че това ни прави още по-добър екип - родители, ученици и учители и се надявам, че училището ще има още по-големи успехи в бъдеще. Първата седмица родителите поставиха проблеми за прекомерното натоварване на децата. Ние искахме в максимална степен да бъдем полезни и не усетихме как в този си стремеж ги натоварихме малко повече, отколкото беше необходимо. Имахме деца, които в началото бяха без електронни устройства, част от тях вече имат", каза още Манчева.


Директорът на училището подчерта, че в момента най-важното е да се запази здравето на всички деца, родителите, близките и учителите. По думите й всичко друго може да бъде компенсирано - учебното съдържание, което не е добре усвоено ще бъде наваксано. Учебната година може да бъде удължена или да започне по-рано следващата.