Историческият музей в подбалканския град Клисура получи ценно дарение от Българската армия - виенска печатарска преса, която е една от първи внесени след Освобождението от родоначалника на книгоиздаването в България Христо Г. Данов. Уникалното е, че тя е все още работеща и през 19-ти век на нея е бил отпечатан първия вестник.
Печатарската преса тежи почти тон, и е на повече от 150 години. Внесена е в България през 1878-ма от видния клисурски книжовник и учител Христо Г. Данов с помощта на временното руско управление:
Стоян Иванов - директор на Исторически музей в Клисура: "Възможно е на тази печатарска машина да е отпечатан първия вестник Марица в Следосвобожденска България. Надявам се след време да успеем да покажем на младите хора, на децата как е ставал самия процес на отпечатване".
Досега пресата е била съхранявана във военното поделение в Казанлък. До 2000 -та година се е използвала за нуждите на армията. С нея е работил Валентин Денев:
Валентин Денев: "Ведомости за бойната готовност, от етикетчето на войника на леглото и на шкафчето му до самите документи, които са били необходими за занятия".
Ценният експонат беше докаран на части до музея в Клисура по повод 190-тата годишнина от рождението на Христо Данов. Дни след това пресата бе прецизно сглобена от човека, който години наред се е грижил тя да работи:
Валентин Денев: "Плача от радост, туй не може да достигне модерните печати, но все пак перото, с което е писана азбуката не може да се замести с химикала".
Експонатът вече ще допълва специално отредения кът за Христо Данов в музея.