След Карлово, вече и населените места в Общината започнаха да събират ефективно стъклени опаковки, пластмасови и метални, картонени и хартиени опаковки. Кметът на Войнягово Тодор Танковски каза за KarlovoPress, че в селото има разположени контейнери на три места, а хората са много доволни. Те изхвърлят най-често хартиени и картонени и по-малко стъклени опаковки към настоящия момент.

"Да се събира разделно е удобно и това ще доведе до удължаване живота на общинското депо, а Общината ще става все по-чиста", коментираха местните жители.

В Карлово са разположени 150 контейнери на 50 точки. Екологът на Общината Милена Ковачева посочи, че системата за разделно събиране на отпадъците се прилага все по-успешно в населените места Баня, Калофер, Дъбене, Войнягово, Васил Левски.
"Ще продължим и с Клисура и Розино. Предстои изграждане на клетки за хартия и картон. В населените места има доста търговски обекти. Те започнаха да използват контейнерите за разделно събиране. Амбицията ни е да разширим системата, за да не се допускат нерегламентирани замърсявания", отбеляза Ковачева.

Тя припомни, че съгласно Закона за управление на отпадъците собствениците на търговски обекти са длъжни да събират разделно. След като отпадъците бъдат изхвърлени, те биват извозени и подложени на сепарация и преработка.

"От тях се произвеждат нови опаковки, стоки за бита и др. Това е задължение на "Екопак" България, една от организациите притежаваща разрешение за тази дейност", заяви още Милена Ковачева.