Доброволците призоваха националният символ роза "Дамасцена" да бъде съхранен чрез подпомагане на производителите, които отглеждат маслодайната култура.

Вече седмица около 30 души от Съюза на транспортните синдикати в България и неправителствени организации берат безвъзмездно розов цвят в масивите край Розино, Иганово и Карлово:

Надежда Станева - доброволец: "Българската роза "дамасцена", тя не е просто символ на България, по нея е правен световния стандарт за розовото масло и смятам, че ние трябва да го възродим. Надявам се ние да сме примера, който всяка година да довежда след нас още хора".

Екатерина Йорданова - председател на Съюза на транспортните синдикати в България: "Това е една от нашите задачи тук да идваме работещи хора със своите семейства, с децата си. Не да протестираме, и вярвам всички тези хора, които отглеждат розата си с любов тя ще им върне, ще им се отбЛагодари и ще имат добро настояще и добро бъдеще".

Според розопроизводителите, доброволчеството в България трябва да се насърчава, тъй като проблемът с осигуряването на достатъчно работна ръка все повече ще се задълбочава в бъдеще:

Христо Николов - председател на Асоциация на розопроизводителите в България: "В доброволчеството ние виждаме една алтернатива на традиционните работници. Всеки ден в градините ни остава неприбран цвят, не успяваме да приберем всичко първо защото кампанията от гледна точка на метеоролигичните условия е доста добра и второ, защото дестилериите са намалили преработвателните капацитети и ние не можем там да реализираме 100% от количествата си".

Доброволците призоваха за извисяване на каузата и посочиха, че за всеки българин е важно поне веднъж да се докосне до българския розов цвят.