Църквата "Св. Николай" предизвестила Априлското въстание в Клисура блесна с нов облик. Няколко доброволци от града ремонтираха камбанарията, която се нуждаеше от спешен ремонт, а в малкия параклис към храма бяха поставени нови икони.

Николай Николов стопанисва параклиса в двора на църквата Св. Николай вече 10 години. Акцията е започнала преди 5 години с набиране на средства. Първо е бил извършен ремонта на камбанарията, изградена е и чешма в двора на църквата:

Николай Николов: "Куполът й беше пробит, а и кръста заплашваше да падне, защото основата му беше изгнила. Направихме ремонт и го възстановихме. Тряваше да изградим специално скеле, за да може да се работи удобно и безопасно.Това беше по-трудно отколкото самото възстановяване на самия кръст.

Нови 15 икони са били разположени на най-горния ред в иконографсаката композиция на малкия параклис:

Николай Николов: "От двете страни са 2 по 6 на дванайсетте апостоли, а в средата имаме един малък Дейсис, който изобразява Исус Христос, Св. Богородица и Св. Йоан Кръстител. Реставрирането и изографисването на иконите е на Стефко Айенски, който е реставратор и зограф на икони."
Църквата Св. Николай е била изградена в началото на 19 век. Била е опожарена до основи и сега само нейните руини напомнят за съществуването ѝ.

Храмът е с изключителна значимост за клисурци, не само защото от нея е било предизвестено Априлското въстание, но и защото Васил Левски го е посещавал. За това свидетелства автобиографията на Митрополит Максим Пловдивски от 1931-ва, който е служил по онова време в църквата:


Николай Николов: "Интересното е, че той е владеел турски език и е поддържал отношения с местния мюдюрин. Левски пристига да инспектира как стоят нещата и той разказва срещата по следния начин - тогава Левски беше облечен като сливенски търговец, те ги заварват заедно с мюдюрина на Клисура и Левски е казал, че въобще не е харесал стоката, която е дошъл да купува....."

Желанието на доброволците е в бъдеще, ако разполагат с още средства да бъде изографисана още една икона "Възкресение", която да бъде поставена на долния етаж на храма, където се съхраняват костите на част от избитите клисурци при потушаване на Априлското въстание.