Веска Ненчева: При създаване на  текстовете в закона не се чуха позициите на малките розопроизводители Депутатът от БСП Веска Ненчева направи остро изказване в Народното събрание по време на приемането на Закона за маслодайната роза. Тя каза, че производството на рози и продукти от розов цвят е специфичен сектор, който е характерен за конкретни райони в страната - Карлово, Казанлък, Стрелча, което предполага, че не всеки познава особеностите на сектора, проблемите на заетите в него, трудностите с търговията с крайния продукт - розовото масло.
"В същото време маслодайната роза е емблема и символ на България. С розовото масло се идентифицира страната ни, припознава се на европейските и световни пазари. Миналата година „Роза Дамасцена“ е призната от ЮНЕСКО като недвижимото културно наследство за човечеството. Можем да се поздравим, че закон за розата все пак ще има. Пътят на закон за розата е дълъг и бавен. От 1994 година, т. е почти 30 години в народното събрание се предлагат и отлежават текстове, които да бъдат в полза и с грижа за отрасъла – розопроизводство. Е, закон имаме, но грижа за всички розопроизводители нямаме", посочи Ненчва. По думите й в новия закон не са защитени малките розопроизводители, тъй като мнението на всички заети в сектора било, че текстовете в проектозакона с нищо няма да помогнат на розопроизводството.
"Търсихме облекчен режим на регистрация за розопроизводителите, съвместно с местната власт и общинските комисии по земеделие. Предложенията бяха опорочени и отхвърлени. Зададохме въпроси към министъра на земеделието за подпомагане на розопроизводителите, за ситуацията на пазара на розово масло в страната. Оказва се, че розовото масло още няма собствен код в общата информация за вноса на етерични масла, което затруднява проследяването на проблемите с търговията.
Безспорно закон за розата трябва да има, закон, в чиято философия да има далновидност, грижа и дългосрочна перспектива за този специфичен бранш. Нито грижа, нито перспектива, нито далновидност има в него", каза още Ненчева в своето изказване и подчерта, че за малките розопроизводители това е поминък.
"Лишавайки от грижа точно малките производители, държавата за пореден път доказва липсата на отговорност и далновидност за живота на хората си. Малките ниви с розови насаждения ще бъдат изоставени. Все по-малко неща ще свързват младите хора с района и все повече неща ще ги прокуждат от домовете им. Не може да се очаква друго, когато текстовете в закона са подчинени на санкции, наказания и глоби, когато в Закона е заложено противопоставяне и противоборство между малки и големи розопроизводители", каза депутатът от БСП.
Ненчева апелира малките розопроизводители да не се отказват от съхраняване на розопроизводството, въпреки наложените ограничения и заедно да защитават това, което имат като автентично наследено богатство – българската маслодайна роза.
В заключение тя покани народните представители в Карловския край през месец и каза, че в следващите кампании при прибирането на розовия цвят, Законът ще даде своите минуси.
"Дано имате очи да ги видите и политическа воля да ги коригирате. Защото към този момент късогледството е силно изразено към този бранш или поне към част от него", завърши народният представител своето изказване.