Важно!!! Водата в Карлово и населените места на запад е негодна за пиене Водата в Карлово и селата на запад е негодна за пиене, съобщиха от Общината. Това е станало ясно след като РЗИ Пловдив са извършили проби, а резултатите са показали, че питейната вода не е годна. Може да се ползва само за битови нужди!

За пиене и готвене използвайте само бутилирана вода!