Водата във всички населени места в Община Карлово вече е годна за пиене и готвене, съобщиха от РЗИ - Пловдив.
Направени са две последователни проби, които са показали добри физико-химични и микробиологични показатели. На това основание РЗИ вдига наложената след наводненията от 2-ри септември забрана за използване на водата от водопроводната мрежа за друго, освен за битови нужди.