Важно! От днес храна на нуждаещите се в пострадалите села ще се раздава в кметствата Община Карлаво съобщи, че от днес храна на нуждаещите се в пострадалите от наводнението села Богдан, Каравелово и Слатина ще се раздава само в кметствата, от 12. 30 до 14 часа.

Храна по домовете ще се доставя само на възрастни, инвалиди и трудно подвижни хора, по списък изготвен от кметовете на съответните населени места.