ВАП възложи проверка на две министерства за качеството на водата в  Калофер

Върховната административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за качеството на водата в гр. Калофер на министъра на здравеопазването и на министъра на регионалното развитие и благоустройство, съобщи БНТ.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите за некачествена питейна вода в питейния водопровод на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр. Пловдив, собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, снабдяващ жителите на гр. Калофер.

В информацията, цитирана от медиите, се споменава, че има непрекъснато въвеждане на воден режим в града, гражданите недоволстват, че водата е с опасно за здравето качество; че от чешмите тече кал или въобще не тече вода. Твърди се, че проблемът продължава от години и държавата не е предприела нищо за решаването му.

Възложената проверката следва да изясни обстоятелствата и предпоставките, свързани с осигуряване на нормалното и качествено водоснабдяване за питейни и битови нужди в гр. Калофер, както и такива, които имат значение за правилното решаване на проблема.

По време на проверката от контролните органи следва да се изяснят и всички други факти и въпроси, свързани с нарушеното водоснабдяване с питейна вода на гр. Калофер, както и да се предотврати настъпването на вредни последици върху здравето на населението.

В резултат на констатациите на двете министерства следва да се предприемат и всички предвидени в нормативните актове административни и административнонаказателни мерки при констатирани нарушения.

Ако в хода на работата по случая се бъдат установин и данни за престъпление, следва да се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.

Резултатите, нарушенията на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.